Fotó: Michael Colello
Kamerától a távirányított gépfegyverig

Kamerától a távirányított gépfegyverig

A határvédelemZoli_portré_1 jól megtervezett technikai eszközei egyrészt hatásosak, másrészt csökkenthetik a működtetés költségeit. A szakterületen több évtizede dolgozó Szilágyi Zoltán, a Umirs Europe ügyvezetője újabb cikkben foglalta össze az alapvető ismereteket.

Szilágyi Zoltán a UMIRS Europe Kft.
ügyvezető igazgatója – Fotó: Michael Colello

 

Újragondolt határvédelem

A határvédelem egyre gyakrabban emlegetett fogalom Európában is. Igaz ugyan, hogy az elmúlt huszonöt évben a fő törekvés az Európai Unión belüli határok bontása volt, de a kontinenst ért migrációs hullám és néhány ország esetében egyéb okok miatt újra kell gondolni a nyitott határok és az országok közötti szabad átjárás lehetőségében rejlő veszélyeket is. A határvédelem taglalható politikai vagy biztonságpolitikai okfejtés nélkül, pusztán a technikai megoldásokra összpontosítva. Ennek jegyében
érdemes áttekinteni az az alkalmazott határvédelmi jelző- és megfigyelőrendszereket, amelyek fontos és nélkülözhetetlen kiegészítői a mechanikai határzáraknak. Természetesen a komplex határvédelmi rendszernek csupán egy részét alkotják ezek az eszközök, de a megelőzés, az időben történő észlelés és az áthatolási kísérletek helyének pontos meghatározása nagyban segíti a helyszínen szolgálatot teljesítő emberek munkáját. Ráadásul a jól megtervezett jelzőrendszer jelentősen csökkenti a fenntartásért felelős szervek bér- és járulék kiadásait, hatékonyabbá és megbízhatóbbá teszi az érzékelést, és természetesen segíti a reagáló szervek munkáját.

Csempészelhárítás vagy területi vita
A kiépítendő védelem és az alkalmazott technika nagyban függ attól, hogy a határsávon milyen illegális tevékenység várható. A csempészet – legyen az bármilyen jellegű is – egészen más védelmi koncepciót
kíván, mint például a két ország területi konfliktusaiból adódó szórványos támadások, behatolások elleni védelem. Bárhogy legyen is, alapvetően két típusú védelmi rendszert ismerünk, melyet határsávok védelmére használunk.

z5_opt

2015. szeptember 15. – Illegális bevándorlók a Horgos-Röszke határátkelőhelynél – Fotó: MTI

Kerítés és vonali érzékelés
A határvédelem vagy határzár említésekor sokaknak egy hosszú kerítés és az azon vagy az előtt elhelyezett pengésdrót akadályok jutnak eszébe, és mi tagadás, nem véletlenül. Nagyon sok ország alkalmaz drótkerítést és egyéb mechanikai akadályt határainak védelmére. Az ilyen jellegű, a határsáv vonalában végighúzódó kerítés gyorsan kiépíthető, a mellette párhuzamosan kialakított szabad sáv pedig mind az áthatolási kísérletek észlelését, mind pedig a rendvédelmi szervek mozgását segíti.
A legnagyobb kihívást – mint általában minden határvédelmi jelzőrendszernél – a tápellátás kiépítése, illetve a kommunikációhoz szükséges eszközök telepítése jelenti. Precíz felmérést igényel a felhasználni kívánt eszközök darabszámának, áramfelvételének ismerete, illetve a határsáv és a megfigyelőpontok közötti kommunikációs hálózat várható terhelésének figyelembevétele.
Az ilyen jellegű határzárnál alkalmazott jelzőrendszer az akadályok (kerítés, pengés drót) rongálásakor, illetve az áthaladásukra, átmászásukra irányuló kísérletek alkalmával riaszt. Általában 250 méter hosszú szakaszokra, zónákra tagolva a rendszert, riasztáskor az adott határszakaszra forduló kamera mutatja, hogy mi történik ott. Amennyiben csak fix telepítésű kamerák felszerelése lehetséges, azok képei célszerűen szintén riasztáskor jelennek meg a megfigyelőközpontban.
Sok esetben a határszakaszok jelzőrendszerei nem csak kamerákat, hanem egyéb – a szolgálatot teljesítő határőrizeti szervek munkáját segítő – berendezéseket is vezérelnek. Tipikusan ilyen eszközök a riasztás helyszínén felkapcsolódó világítótestek. Ezek azonkívül, hogy a riasztás pontját távolról is beazonosíthatóvá teszik, a helyben intézkedők munkáját is megkönnyítik. Sokszor már a fény megjelenése is elegendő ahhoz, hogy a határsértés meghiúsuljon.

 

Visszatérve a költségcsökkentésre, azok a speciális érzékelők, melyek már a pengés drót mozgatására is biztonsággal riasztást adnak, hatékonyan előzik meg azok rongálását, átvágását. Amennyiben ez mégis megtörténik, a drótakadályhoz (kerítéshez) már nem jut el észrevétlenül az áthatolást megkísérlő személy. Az így megelőzött rongálások időt, pénzt takarítanak meg. A rendszer tovább bővíthető a határzár túloldalán elhelyezett lépésérzékelő rendszerrel, vagy különböző hatótávolságú radarok használatával. Mindkét megoldás már a határzár megközelítésekor jelez, amely jelentős előnyhöz juttatja a reagáló erőket. Természetesen a kivitelezési költségeket befolyásolja minden olyan bővítés, amely az alaprendszerre épülve további érzékelési zónákat, sávokat hoz létre. Általánosan elmondhatjuk, hogy a műszaki tartalom kialakításakor a szükséges és optimális technikai megoldásra kell törekednünk; mivel a határvédelmi rendszerek kivitelezésénél a megrendelők két dolgot biztosan megemlítenek majd: a lehető leghatékonyabb védelmet szeretnék a lehető legkedvezőbb áron.

A „szigetkiépítésű” koncepció
Rendszerint azokban az esetekben alkalmazott megoldás, ahol nagy, belátható területek veszik körül a védendő határsávot. Ezek jellemzően sivatagos vagy gyér növényzetű szárazföldi területek, illetve nagyobb vízfelületek. A szigetkialakítású védelmi rendszerek általában autonóm üzemelésűek – tehát
saját elektromos áramtermelésük megoldott – és jellemzően nagy távolságú radar, illetve hőkamera szolgálja az érzékelés és képalkotás eszközeit. Mivel sok esetben az egy pontból megfigyelt terület nagysága a több kilométert is eléri, ezért a szigetrendszerű védelmi pontok egymástól 15, de akár 20 kilométer távolságban is elhelyezhetők. Egy ilyen rendszer tipikusan a következő elemekből épül fel:
— Elektromos áramellátást biztosító, önálló erőmű (jellemzően napelemek és/vagy aggregátorok).
— A radar érzékelési távolságától és az alkalmazott rádiókommunikációs eszközöktől függően kialakított torony.
— Radar és az általa vezérelt kameraforgató egység, mely a radar által detektált mozgás koordinátáit figyelembe véve irányítja a kamerát az érzékelési pont irányába.
— Hőkamera nagy (opcionálisan változtatható) fókusztávolságú objektívvel.
— Stabil betonalap és épület a kommunikációs, IT, valamint a tápellátás eszközeinek.
— Kerítés, mely a fentiekben felsorolt objektumot, az azon, abban található eszközöket körbezárja. Természetesen mind a kerítést, mind pedig az azon belüli területet érzékelő rendszerrel érdemes ellátni, megelőzendő a rendszer szabotálhatóságát.

Sólyomszem és hőkamera
A fentiekben felvázolt rendszer a nagy távolságú radarnak köszönhetően az emberi mozgást akár 10 kilométeres, gépjárművek mozgását pedig akár 20-30 kilométeres távolságban is érzékelni képes. Az integrált hőkamera a radar által szolgáltatott információk alapján a detektálás koordinátáira
fordul, a megfigyelőközpontban így nem csak a riasztás tényéről történik tájékoztatás, de a szolgálatot teljesítő őr élő képen tudja megfigyelni azt a területet ahonnan a riasztásjelzés érkezett.
Mivel az egyes tornyok közötti távolság igen nagy, így az azok (és a felügyeleti központ) közötti kommunikáció komoly kihívást jelent. Ráadásul egy igazán hatékonyan működő határvédelmi rendszer a határőrizetben szolgáló gépjárművek pozícióját követve tájékoztatást nyújt a riasztás helyszínéhez
legközelebb lévő járőr számára. Ez szintén jelentős távolságokban történő kommunikációt feltételez, melynek megvalósítása komoly mérnöki előkészítést kíván.
radescan03_optTermészetesen a két, markánsan különböző határvédelmi megoldás kialakítása a természeti környezettől, az áramellátás kiépítettségétől és még számos más tényezőtől függ.

Illusztráció: Kovács Péter

Az alkalmazott eszközök és megoldások széles tárháza található különböző országok védelmi rendszereinél. Egyes területeken az egyszerű érzékelés elegendő, és a határsértők által elkövetett bűncselekmények súlya sem túl nagy – kimerül pl. dohányáru vagy alkohol csempészésében. Vannak azonban olyan határszakaszok, amelyek két olyan ország között húzódnak, amelyek között katonai konfliktus feszül. Ilyen esetben akár a távirányítású gépfegyverek alkalmazása sem kizárt.

Kapcsolódó cikkek