Fotó: Matthew Smith/Shutterstock.com
„(Sz)állunk rendelkezés(é)re!”

„(Sz)állunk rendelkezés(é)re!”

Rendőrök a repülőtéren

Interjú dr. Tödr_torok_zoltanrök Zoltán rendőr dandártábornokkal, rendőrségi főtanácsossal, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatójával.

Aki kérdez: Martin-Kovács Miklós

 

 

 

Dr. Török Zoltán – Fotó: Centrum TV

A szép emlékű MALÉV szlogenje ma is fülünkbe cseng. Az elmúlt évek a repülőtér életében komoly változásokat hoztak. Egy dolog azonban biztosan nem változott: a biztonság iránti szigorú elvárás. Filmek, hírek alapján az ember azt gondolja, hogy egy nemzetközi repülőtér biztonságának megteremtése, megóvása nemcsak rendkívül összetett feladat, hanem nagyon stresszes napi munka. Ön is így látja?

Valóban stresszes feladatról van szó. De ez is egy szakma, a maga normarendszerével, amit ha betartunk, kezelhetők a napi tevékenység során kialakuló, sokszor nem kis feszültségek. Fontos a kiegyensúlyozottság, hiszen ez feltétele a megalapozott szakmai munkának, a reagálóképesség folyamatos fenntartásának.

Hány ember tartozik az ön irányítása alá?

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóságon 675-en dolgoznak. Ez első pillantásra soknak tűnhet, de olyan szerteágazó feladatrendszert kell ellátnunk, hogy erre a létszámra szükségünk van. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér évente kilencmilliós utasforgalmat bonyolít le. És ha az előrejelzések igaznak bizonyulnak, a 2015-ös évet tízmillió körüli utaslétszámmal zárjuk. Ehhez képest a 675 fő nem mondható soknak.

Mi az igazgatóság feladatköre?

Igazgatóságunk azok közé a rendőri szervek közé tartozik, amelyek az egyik legbonyolultabb és legösszetettebb rendőri feladatkört látják el. Amellett, hogy általános közrendvédelmi-közbiztonsági járőrszolgálatot látunk el, mi hajtjuk végre a repülőtér határrendészeti feladatait is. Az utasok akkor találkozhatnak velünk először, amikor a repülőtérre megérkeznek. Ezt követően lépnek be a biztonsági területre, ahol átesnek az úgynevezett utasbiztonsági ellenőrzésen. Az utasbiztonsági ellenőrzések szakmai felügyeletét a rendőr kollégák látják el. Tulajdonképpen azt ellenőrzik, hogy az ott dolgozó civil alkalmazottak megfelelően, szabályszerűen végzik-e munkájukat. Bűnügyi nyomozati és bűnügyi megelőző feladatokat is ellátunk. Szankcionáljuk a szabálysértések elkövetőit, eljárunk ügyükben. Ezeken túlmenően légitolonc-szervezetet is működtetünk. Ha külföldi állampolgárt légi úton, repülőgépen toloncolnak ki az országból, azt mi végezzük. Az idegenrendészet is feladataink közé tartozik: fellépünk azokkal a személyekkel szemben, akik nem rendelkeznek megfelelő beutazási dokumentumokkal, és azok hiányában próbálnak bejutni Magyarországra, azaz az Európai Unióba. A repülőtér az unió határterülete, egyik fontos ellenőrzési pontja. A repülőtér területére nem léphetnek be olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő jogosultsággal vagy nincsenek megfelelően átvizsgálva. Széles körű légiközlekedés-védelmi feladatokat látunk el annak érdekében, hogy ne kerüljenek fel a repülőgépre olyan eszközök, áruk, berendezések, amelyek valamilyen módon veszélyeztethetnék a légi közlekedést.

repulorol_kilatas

Fotó: John Cobb / Shutterstock.com

Gyakori a kitoloncolás?

Igen, gyakran kell ilyen kényszerintézkedést foganatosítanunk. De csak azok a személyek tartoznak hozzánk, akiket légi úton toloncolnak ki. A szárazföldi kitoloncolás nem a mi feladatunk. Évente négy-ötszáz főről van szó, statisztikailag ez naponta „több mint egy embert” jelent. A migrációs helyzetből adódóan időnként különgépen, nagyobb létszámú csoport kitoloncolására kerül sor. A gyakorlatban ez úgy történik, hogy a rendőrök elkísérik az utast vagy utasokat arra a célállomásra, ahová a kiutasítás szól, és ott átadják az adott ország hatóságának.

Feladataik ellátásához számos technikai feltételre van szükség. E téren nemzetközi összehasonlításban hol áll a Liszt Ferenc Repülőtér?

Nem állunk rosszabb helyen, mint Európa vezető repülőterei. Az Európai Unió szabványokat állapít meg a repülőterek biztonsága érdekében. Ha egy repülőtér nemzetközi színvonalon akar működni, akkor meg kell felelnie ezeknek az elvárásoknak. Mi teljes mértékben megfelelünk a nemzetközi igényeknek és szabványoknak. A biztonságot garantáló berendezések egyébként nem a rendőrség, hanem a repülőteret üzemeltető Budapest Airport tulajdonában vannak. Nem is a rendőrség dolgozik ezekkel az eszközökkel, hanem a Budapest Airport alkalmazásában álló biztonsági személyzet. A rendőrség jellemzően ellenőrzi, felügyeli tevékenységüket. Rendszeresen vannak uniós ellenőrzések is, amelyek az elmúlt években mindent rendben találtak. Ismert, hogy 2010-ben az uniós vizsgálatok hiányosságokat tártak fel. Azóta jelentős a fejlődés, sok tapasztalatot szereztünk, és a technikai eszközpark is megújult. 2013-ban, a megismételt ellenőrzés során az unió mindent rendben talált, teljesen biztonságosnak ítélte a repülőteret, és ezt a minősítését folyamatosan fenntartja.

Gyakran hallani olyan külföldi példákat, hogy az ellenőrzések során sikerült átcsempészni támadásra is alkalmas eszközöket. Önök ellenőrzik, tesztelik a szolgálatot teljesítő munkatársaikat?

Egy tesztprotokoll alapján ellenőrizzük a biztonsági feladatokat ellátó munkavállalókat. Többnyire rejtett tesztelésről van szó, azaz utasként jelenik meg az ellenőrzést végző munkatársunk. A rejtett tesztelésről úgy szerez tudomást az ellenőrzött személy, hogy miután megtalálta a tiltott tárgyat, az ellenőr felfedi magát. Évente több száz alkalommal tesztelünk, és nagyon jók a tapasztalatok. Százszázalékos biztonság persze nincs. Ha a protokollt nagyon magas szintre emeljük, csökkentjük az utasáramlást. Meg kell határoznunk az optimális biztonság – ami a fenyegetettség függvénye – és a megfelelő utaskiszolgálás közötti összhangot. Azt gondolom, ezt évek óta jól meg tudjuk oldani. A veszélyes tárgyakat kilencvenöt százalékos találati aránnyal ki tudjuk szűrni. Van egy kritikus méret, amely a biztonság szempontjából meghatározó. A robbanószerkezeteknél is adott az a méret, amely már kárt tud okozni a repülőgépben. Lehet, hogy valaki egy zsilettpengét be tud vinni, de jelentősebb károkozásra, támadásra alkalmas eszközt már nem. Folyamatosan elemezzük a nemzetközi folyamatokat, Magyarország veszélyeztetettségét, az aktuális terrorfenyegetettséget, a különböző légijáratokra, légitársaságokra leselkedő veszélyeket és az uniós szabályokat is szem előtt tartva végezzük az ellenőrzéseket, teszteléseket.

bomba

Fotó: Fer Gregory/Shutterstock.com

Van, ahol például színskálával jelzik a terrorfenyegetettséget. A veszélyeztetettség szintjéről az információk honnan jönnek?

Az információk azoktól a szervezetektől jönnek, amelyeknek az a feladatuk, hogy gyűjtsék azokat. Az információk teljesen nyílt forrásokból is származhatnak. Ha valaki az internetről megkísérli összeszedni az éppen aktuális híranyagot, meglehetősen sok olyan adat birtokába juthat, amelyeknek a segítségével felvázolható egy bizonyos biztonsági szint. A különböző szervezetek információinak összegzése alapján megállapítható Magyarország veszélyeztetettségi szintje, és hogy milyen területek, objektumok védelmére kell különösen odafigyelni. A különböző veszélyeztetési szintekhez a döntések és cselekvések megfelelő protokollja társul.

Mi igényel tényleges rendőri intézkedést?

Annak ellenére, hogy az utasok jelentős része nem a rendbontás szándékával érkezik a repülőtérre, előfordulnak jogellenes cselekmények. Vannak a repülőtérhez, a légi közlekedéshez, a külföldről való érkezéshez köthető speciális jogsértések. Tipikusan ilyen például a közokirat-hamisítás, ami jellemzően olyan személyeknél fordul elő, akik illegálisan szeretnének Magyarország vagy az unió területére beutazni és valamilyen hamis úti okmánnyal kísérlik azt meg. A másik tipikus magatartás a természetkárosítás. Nagyon sokan utaznak egzotikus országokba vadászati túrákra, és az ott vásárolt emléktárgyakat vagy az elejtett trófeákat kívánják behozni az országba. Ezek között vannak védett állatok, természeti kincsek. Ha valaki engedély nélkül hoz be ilyen tárgyat, megvalósíthatja a csempészet bűncselekményét. Természetesen ez a műkincsek esetében is érvényes. Idesorolható a kábítószerrel való visszaélés is. Az elmúlt időszakban előfordult, hogy több tízkilós mennyiséget sikerült lefoglalnunk. Itt meg kell jegyeznem, hogy ezt a tevékenységet elsősorban a NAV végzi. Repülőtéri sajátosság, hogy az utasok egy része azzal kénytelen szembesülni, hogy a csomagjából loptak. Egy fél évvel ezelőtti nemzetközi összehasonlítás alapján a Liszt Ferenc Repülőtér Európában abban az egyharmadban foglal helyet, ahol ez a legkevesebbszer fordul elő.

A figyelőkamera-rendszer hogyan működik a repülőtéren?

A Liszt Ferenc Repülőtéren egy korszerű, sok kamerából álló biztonsági rendszer működik. Több, mint hatszáz olyan kamera van, amely térfigyelő rendszerként működve, elsősorban bűnmegelőzési célból kíséri figyelemmel a repülőtér területén zajló eseményeket. Az üzemi területeket figyelő kamerákat légiközlekedés-védelmi szempontból telepítették, nagy részük a vagyonbiztonság megóvásában és a különböző jogsértések megelőzésében van segítségünkre. Egy központból működtetik a kamerákat, és az ott dolgozó kollégák döntik el, melyik kamera képét akarják látni. A kamerarendszer működésének eredményeként nem vagy csak csekély számban fordulhatnak elő olyan jogsértések, amelyeket nem tudunk észlelni.

Magyarország schengeni határövezet. Nyilván összehangoltan működnek az Európai Unió többi tagországával. Számítástechnikai szempontból össze vannak kapcsolva az uniós országok védelmi rendszereivel? Hogyan kell elképzelni például az útlevél-ellenőrzést?

Igen, az egyes tagországok rendszerei össze vannak kötve. Van egy olyan adatbázisa az Európai Uniónak, ahová feltöltik a különböző adatokat. Például azoknak az anyagát, akiket köröznek vagy egyéb adatszolgáltatás hatálya alatt állnak. Az unió határain belül a szabad mozgás elvéből adódóan nincs útlevél-ellenőrzés, csak ha valaki Schengenen kívülről szeretne belépni vagy kilépni. A határátlépésnél az útlevél adatait betöltik a rendszerbe. Az útlevélkezelő egy olvasóra helyezi az útlevelet, és az ellenőrzés automatikusan megtörténik.

Bizonyára számos emlékezetes eset történt a repülőtéren az elmúlt években. Ezek közül kiemelne néhányat?

Kevésbé jól végződő esetek szerencsére ritkán fordulnak elő. A repülőtéren jól működik a biztonsági rendszer, szigorú jogi szabályozás alapján. Az egymásra épülő folyamatok eredményeképpen az utasoknak korrekt, korszerű, udvarias kiszolgálásban van részük, és a hatósági tevékenység elvégzése sem okoz feszültséget, fennakadást. Komoly kihívást jelentő eset volt például a 2012-ben történt tűzeset az irányítótoronyban. Az elhárítás, az utólagos felderítés, a hibát kiváltó okok megszüntetése nem kis feladatot jelentett. Közel húsz órán át nem működött a légi közlekedés. Időnként vannak olyan elfogásaink, rendkívüli eseményeink, amelyek komolyabb rendőri erők mozgatását teszik szükségessé. Ilyenek jellemzően akkor fordulnak elő, amikor Magyarországra olyan személyek érkeznek, akik nemzetközi körözés alatt állnak, vagy a nemzetközi szervek figyelemmel kísérik a tevékenységüket. Ezeknél az eseteknél a magyar rendőrségnek komoly szerepe van az együttműködésben. Több intézkedésünk, akciónk nemzetközi szinten talán nem nevezhető jelentősnek, ugyanakkor a magyar rendőrség presztízse szempontjából meghatározóak. Amikor például valakinek eltulajdonítják az értékeit a poggyászából, a CCTV kamerák segítségével nagyon gyorsan megtaláljuk. Folyamatosan figyelemmel tudjuk kísérni az utasok csomagjait, látjuk ki fér hozzá, látjuk a mozgásukat. Ezek sikerélmények. Volt olyan esetünk, amikor a kamerák segítségével eltűnt gyermeket találtunk meg rövid idő alatt. Ezek olyan pozitív élmények, amelyek a kollégáknak is sokat számítanak. Erősítik a munkamorált, és ösztönöznek a szakszerű, lelkiismeretes tevékenységre.

Milyen jegyeket kapnak?

Az elmúlt években az ötös alá volt a legrosszabb. Persze az unió nem jegyeket ad. Az ellenőrök árnyaltabban fogalmaznak. Aki ért az unió nyelvén az tudja, hogy egy visszafogott dicséret valójában nagyon komoly elismerés. Kijelenthetem, hogy 2011-től nem volt olyan ellenőrzés, amely ne találta volna rendben az itt folyó munkát és ne állapította volna meg a folyamatos javulás tényét.

A repülőgépekkel kell-e foglalkozniuk biztonsági szempontból?

A repülőgépek légi irányítását a HungaroControl végzi. A mi feladatunk a biztonsági rendszerek működtetése. Ellenőriznünk kell, hogy a földet ért repülőgépekről kik és milyen biztonsági szabályokat betartva szállnak le. Meg kell akadályoznunk az egymáshoz közel landoló gépeknél az utasok keveredését, és biztosítanunk kell a megfelelő útvonalon történő bejutásukat a terminálba. Figyelnünk kell a poggyászok megbízható kezelésére, a repülőgépek biztonságos takarítására és tankolására. Ellenőrizzük, hogy a személyzet le- és felszállása rendben zajlik-e, hogy csak az arra jogosult személyek közelítik-e meg a gépet. Felügyeljük, hogy a repülőgépek biztonsági átvizsgálása megtörténjék a felszállás előtt. Mindezeket uniós szabályok rögzítik, amelyeknek a betartását folyamatosan ellenőrizzük. Azt is kontrolláljuk, hogy a megfelelő szakemberek a szabályzatokat karbantartják-e és az igényeknek megfelelően a belső technológiai előírásokat pontosítják-e.

Hogyan lehet felvételt nyerni az önök állományába?

Az állomány létszáma folyamatosan feltöltött. Többen szeretnének nálunk dolgozni, mint ahányan távoznának tőlünk. A közvélemény szemében a repülőtéren dolgozni nemcsak kihívást, hanem státuszszimbólumot is jelent. Nem hétköznapi munkavégzésről van szó, és ezt a rendőrök is így látják. Ezért sokan szeretnének nálunk dolgozni. Kollégáink előzetes kiválasztás alapján kerülnek be hozzánk. Alapkövetelmény, hogy minden szempontból megbízhatónak és jó szakembernek kell lenni. Az ország légikapuja a Liszt Ferenc Repülőtér. A kapuban olyan portásnak kell állnia, aki az ország tekintélyét erősíti és nem rombolja. Ezt igazolják statisztikáink is: évente mintegy húsz-huszonötezer rendőri intézkedést bonyolítunk le, az igazoltatásokat is beleszámítva, és mindössze tíz körüli a rendőri intézkedéssel szemben benyújtott panaszok száma. Ebből pedig csak egy-kettő bizonyul megalapozottnak. Azt gondolom, ez sok mindent elárul a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság munkájáról.

Kapcsolódó cikkek