Fotó: TEK
Terror ellen elhárítás

Terror ellen elhárítás

A lehallgatás nem TEK-munka

_MG_8488_optA TEK főigazgatója szerint a párizsi és a brüsszeli merényletek utáni korszakban új alapokra kell helyezni az európai államok terrorelhárítási tevékenységét, és ebben növekszik a felderítés, valamint a megelőzés szerepe. Hajdu János rendőr vezérőrnagy szerkesztőségünk írásban feltett kérdéseire azt is kifejtette, hogy a szakszolgálatok számára jelentős kihívás a terrorfinanszírozás folyamatának, valamint az információtechnológiai forradalomban születő, a terroristák által is használt eszközöknek a nyomonkövetése. Az interjút szerkesztette Martin-Kovács Miklós.

Hajdu János TEK főigazgató Fotó: TEK

Milyen tanulságokat vont le a Terror-elhárítási Központ vezetése a 2015-ös párizsi és a 2016. márciusi brüsszeli merényletekből?

Mára világossá vált, hogy mind a globális, mind az európai terrorfenyegetettség növekedett. A kérdésében említett két esemény rámutat arra, hogy az európai államok terrorelhárítási tevékenységét új alapokra kell helyezni. A párizsi és a brüsszeli események igazolták, hogy a bevándorlás és a terrorizmus közötti összefüggés egyértelmű, ezt már minden biztonságpolitikai szakértő is tényként említi.

Tanulságként levonható, hogy még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a felderítésre és a megelőzésre, valamint bővíteni kell a partnerszolgálatok közötti információcserét. Nem véletlen, hogy az Európai Parlament a napokban újabb 2 millió euró elkülönítéséről döntött, ami arra használható fel, hogy az Európai Terrorelhárító Központ új munkatársakat vegyen fel. Látható, hogy minden ország erősíti felderítési képességeit, a technológiáit és a humán erőforrásait egyaránt. Magyarország is ebbe az irányba halad.

Hogyan segíti a TEK munkáját az, hogy Budapesten működik az FBI tapasztalatait is hasznosító Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA)?

Az ILEA budapesti működése már abból a szempontból hasznosnak tekinthető, hogy ezzel hazánk is bekerül a nyugati típusú rendészeti képzés fő áramába. A Terror-elhárítási Központnak nagyon jó kapcsolatai vannak a partnerszolgálatokkal, de az általános rendészeti területen is nélkülözhetetlen az együttműködés. Talán úgy fogalmazhatnék, hogy a konkrét terrorelhárítási tevékenységnek mintegy kiegészítő szegmensét biztosítja az ILEA.

TEK_3_TEK_opt

Fotó: TEK

Hogyan hangolják össze a magyarországi kémelhárítás és terrorelhárítás tevékenységét?

Alapvetően két külön szakterületről van szó, de a munkánk sikerének egyik kulcsa a partnerszolgálati együttműködésben rejlik. Ennek kereteit alapvetően a jogszabályok adják meg, de nem lehetne hatékony a közös munka, ha emellett nem lenne egy közös célunk is. Mi mindannyian azért dolgozunk, hogy Magyarország és a magyar emberek biztonságát megteremtsük.

A mögöttünk hagyott öt év alatt a Terrorelhárítási Központ jól működő kapcsolatokat alakított ki a hazai és a nemzetközi szolgálatokkal.

A terrorizmus elleni küzdelem kulcskérdése a megelőzés – ebben hogyan és milyen eszközökkel, módszerekkel vesz részt a TEK?

TEK_2_TEK_opt

Fotó: TEK

Az eredményes terrorelhárítási munka alapja a felderítés és a megelőzés. A munkánkhoz szükséges információk megszerzése, elemzése és értékelése a TEK Felderítési Igazgatóságán zajlik. A megelőzés érdekében a klasszikus felderítői és elemzői feladatokat végezzük, de kiemelten figyelünk a terrorizmussal összefüggésbe hozható információkra.

Fontos feladatunk a radikális tanok befogadására hajlandóságot mutató személyek és csoportok feltérképezése, monitorozása, illetve az őket érintő radikalizálódási folyamatok megakadályozása. A cél, hogy minél korábban jussunk releváns információk birtokába, amikor még megakadályozható egy terrorcselekmény elkövetése.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a felderítés során külön hangsúlyt kell helyezni a terrorfinanszírozással kapcsolatos jelenségek szűrésére. Ez a feladat ma az egyik legjelentősebb terrorfelderítési munkának tekinthető.

A 21. század másik nagy kihívását az információtechnológiai forradalom jelentette új típusú eszközök megjelenése adja. Tevékenységségünk fontos része az utóbbi időszak terrortámadásainak elemzése is. Jól látható, hogy a terroristák a legmodernebb technikai eszközöket használják kommunikációjuk során, amely nagymértékben megnehezíti a felderítést.

A TEK-nek van-e törvényszabta felhatalmazása lehallgatásra, telefonlehallgatásra, e-mail információk figyelésére?

A Terrorelhárítási Központ terrorcselekmény, vagy azzal összefüggő más bűncselekmények gyanúja esetén, a törvényi előírásoknak megfelelően, a többi hazai szervezethez hasonlóan, csak és kizárólag bírói vagy igazságügy-miniszteri engedély mellett kezdeményezheti titkos információgyűjtő eszközök használatát. A TEK ugyanakkor lehallgatást vagy telefonlehallgatást önmaga nem végez.

Hogyan hasznosítják a gyakorlati terrorelhárításban a TEK Tudományos Tanácsának munkáját?

A Terrorelhárítási Központ Tudományos Tanácsának elsődleges célkitűzése, hogy tudományos és elméleti támogatást nyújtson a TEK jogszabályokban meghatározott feladatainak végrehajtásához, illetve a stratégiai jelentőségű döntések előkészítéséhez. A Tudományos Tanács munkájától azt várom, hogy biztosítsa a napi gyakorlati feladatok végrehajtásához szükséges korszerű elméleti tudást. Hiszem, hogy csak az elmélet és a gyakorlat megfelelő ötvözése révén lehetséges a magas szintű feladatellátás.

A 21. századi kihívások szükségessé teszik a terrorelhárítást végző szakemberek komplex felkészültségét. Egy-egy sikeres feladat-végrehajtás a jogi, a diplomáciai, az orvosi, a nemzetközi kapcsolatok, a geopolitika, valamint számos egyéb tudományban jártas szakember együttműködésén alapul. Szükségesnek tartom azt is, hogy a szakterületen keletkező – a nyilvánosság számára is megismerhető – tudományos eredmények az érdeklődő közönség számára is elérhetők legyenek. 2012-ben ezért indítottuk el a Terror és Elhárítás című online folyóiratot, amely a terrorelhárítás, valamint a peremtudományokban született tanulmányok megjelentetésére szakosodott.

Az Európai Unió politikai szintjén eddig még nem találtak eredményes megoldást a legújabb kori népvándorlás kezelésére. A TEK és más országokbeli szakmai partnerei hogyan működnek együtt?

A sikeres nemzetközi terrorellenes fellépés alapja a szolgálatok közötti gyors, hatékony és folyamatos együttműködés, amelynek elsősorban az információcserén kell alapulnia. A Terrorelhárítási Központ az elmúlt évek során számos partnerrel építette ki a kétoldalú együttműködés kereteit. Ezen túlmenően a TEK részt vesz minden jelentősebb nemzetközi terrorellenes együttműködési fórum munkájában is. Példaként lehet említeni a Counter Terrorist Group (CTG), a Police Working Group on Terrorism (PWGT), az Europol vagy a Madrid Csoport fórumait. A TEK tagja az ATLAS szövetségnek, az európai terrorelhárítási egységek hálózatának. Igyekszünk kezdeményező szerepet vállalni a társszolgálatok közötti tudástranszfer elősegítése érdekében is. Az elmúlt öt esztendőben elértük, hogy a Terrorelhárítási Központ megbecsült tagja a nemzetközi szakmai szervezetek együttműködési rendszerének.

4 Fotó: TEK

A terrorista támadások elleni védelem egyik módja objektumok, épületek technikai védelme. Ezen a területen mennyire hatásosak, korszerűek a magyarországi megoldások?

A jogszabályok alapján a TEK a terrorfenyegetettség szempontjából kritikus infrastruktúra védelmét látja el, illetve a védett személyek tartózkodási helyének biztonságáért felel. Minden helyszínen arra törekszünk, hogy lehetőségeinkhez képest ezen a területen is a legkorszerűbb technológiai eszközöket alkalmazzuk a feladatellátás során. Folyamatosan figyeljük a trendeket, és eszközparkunkat a legújabb kihívásoknak megfelelően fejlesztjük. A kormány terrorellenes akcióterve ezen a területen is lehetőséget teremt az előrelépésre.

A kritikus infrastruktúrák védelme, mint például a Paksi Atomerőműé és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéré, ahol külön egységgel vagyunk jelen, különösen fontos annak fényében, hogy egyes információk szerint a brüsszeli merénylők egy belga atomerőmű ellen is támadást tervezhettek.

A technika mellett fontos az emberek biztonságtudatos gondolkodásának kialakítása. A TEK ezen a területen is aktív: egyetemekre, iskolákba, közintézményekbe járunk, ahol előadásokat tartunk, mert hisszük, hogy a biztonság megteremtésében csak az állampolgárokkal együtt lehetünk sikeresek.

Kapcsolódó cikkek